SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

İnsanlar genellikle psikolojik tavsiyeler vasıtası ile bu ruhsal karşılıklara karşı gerekeni yapmalarına rağmen , bazıları psikolojik rahatlıklarını artırmak için egzersiz yoluna başvurmaktadırlar.

Taylor ve arkadaşlarının yaptıkları araştırma sonucunda egzersiz yapan kişide psikolojik ve sosyolojik olarak şu değişimler olmuştur

Egzersiz yapan kişilerde görülen psikolojik ve sosyolojik değişiklikler

Artışlar

 

Egzersiz

Azalmalar

Akademik performans

İşe devamsızlık

Kendine güven

Alkol bağımlılığı

Heyecan seviyesinde istikrar

 

Kızgınlık ,kaygı

İçe dönük kontrol

 

 

Psikolojik ve sosyolojik değişiklikler

Depresyon,baş ağrısı

Hafıza algı

Gerginlik

Olumlu vucut görünümü

Düşmanlık

Kendini kontrol etme

Ruhsal bozukluk davranışı

İşte yeterlilik

Ruhsal rahatlık

 

                Şimdiye kadar egzersizle kaygı ve depresyon arasındaki ilişkiyi araştıran bir çok çalışmada,egzersizin az ya da çok ruhsal bozukluk durumlarında olumlu yönde değişikliler neden olduğu ortaya çıkmıştır.egzersizle psikolojik rahatlama arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmacılarbüyük bir çoğunluğu aerobik egzersiz metodunu kullanmaktadırlar.bu da olumlu psikolojik etkilerin ortaya çıkması için egzersize yeterli süre ve yopunluk ayrılması gerektiğini otyaya çıkarmaktadır.

                Serbest zamanlarda yapılan spor faaliyetleri ,sağlığın korunması amacıyla sosyolog,psikolog,tıp mensupları tarafından,toplumsal ve psikolojik olarak büyük ölçüde talep edilmektedir .her yaş ve cinsiyetteki gruplardan oluşan organize edilmiş ya da edilmemiş gruplar tarafından kabul gören serbest zaman sporu ,insanın kendisini bulma arzusuna cevap vermektedir.

                Daha önce yapılan araştırmalarda,Üniversite öğrencilerine uygulanan kişilik envanteri  ve kaygı testi sonucunda sporcu olanların sporcu olmayanlara oranla kaygı düzeylerinde daha çok azalma olduğu performans sporu,sağlık sporu ve hiç spor yapmayan gruplar üzerindeki araştırmada sonucunda ;performans ve sağlık sporu yapanların spor yapmayanlara oranla kaygı düzeylerinde daha fazla azalma olduğu görülmüştür.Sonuç olarak spor ve kaygı arasınada negatif bir ilişki vardır.Gönüllü olarak spor yapan ve yapmayan gruplarda görülen kaygının giderilmesinde sportif faaliyetlerin etkin rol oynadığını kesin olarak ortaya koyulmuştur.Spor söz konusu olduğunda gençlerde görülen kaygı düzeyinde azalma olmaktadır.,

 

BİREYSEL VE TAKIM SPORLARI YAPANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Takım sporları yapan deneklerin,bireysel spor yapan deneklere göre daha atılgan oldukları bulunmuştur(atılganlık saldırganlık olarak algılanmamalıdır).Takım sporlarının bir çoğunda rakiple temasa sınırlı kurallar çerçevesinde izin verildiğinden bu sporları yapanların doğrudan rakibe saldırıda bulunmaları söz konusu değildir.Takım sporlarında koçların çoğunun söylediği “daha agresiv savunma ya da hücum” ile anlatılmak istenilen sporcuların yasal kurallar içinde ,kuralların sınırına kadar rakibi zorlamaktır ki bu atılganlık olarak nitelendirilebilir.Ayrıca takım sporlarının kollektif bir kimlik yarattığı ve bu kimliğin “biz ve onlar”şeklinde bir ilkeyi yansıttığı ,dolayısıyla takım sporlarında saldırganlık daha fazla görüldüğü ifade edilmektedir.Diğer taraftan takım koçlarının saldırganlığı ketlemesi ya da ödüllendirmesi bazı sporcuların niçin daha saldırgan olduğunu açıklayabilir.”Top geçer adam geçmez”,”Acı yoksa kazanmada yoktur”,”ya sert oyna ya evine git”i”kız gibi oyun oynamayı bırakın”gibi sloganları takıma yerleştirmeleri aslında saldırganlığın sportif ortamda öğrenildiğini anlatmaktadır.Bunun yanında sportif ortamda verilen yasal cezaları sporcunun ödül olarak algılaması saldırganlığı artırmaktadır.(Örneğin;hentbolde gole giden oyuncunun fazla yasal saldırganlıkla önleyip,2 dakika cezası alması).

                Voleybolcuların atılganlık ortalama puanlarının rakiple doğrudan fiziksel temas gerektiren sporlar diyebileceğimiz judo,karate,tekvando,boks,kick boks yapanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.Müsabaka sırasında voleybolcuların rakiplerine vurmayı düşünecek kadar öfkelseler bile arada file olması rakiple temasın hiç olmaması nedeniyle daha atak oynuyarak,topun rakip sahaya daha sert gönderilmesi şeklinde ifade edilebilir.dolayısıyla niyetlenilen doğrudan saldırganlık ile yer değiştirmektedir.

                Rakiple doğrudan fiziksel temas gerektiren sporlar diyebileceğimiz judo,karate,tekvando,boks,kick boks gibi sporları yapanların puanlarının  düşük olması ilginç bir bulgu olarak görünmektedir.Beklenilen, bu tür sporları yapanların daha saldırgan olacakları şeklindedir.Engellenme-saldırganlık kuramı da bireyin saldırganca davranması sonucunda saldırgan davranışlarında bir azalma olacağı varsayılmaktadır.

                Atletizm sporu yapanların edilgen saldırganlıklarının fiziksel temas gerektiren sporları yapanlara göre (judo,karate,tekvando,boks,kick boks) yüksek olduğu görülmektedir.Bilindiği gibi edilgen saldırganlık ya da pasif saldırganlık,edilgen olmanın neden olduğu zarar vermedir.Atletizmde özellikle de kulvar farkının ortadan kalktığı koşullarda,çivili ayakkabılarıyla bilerek rakibinin topuğuna basmak şeklinde araçsal bir saldırganlık çok seyrek olarak görülse bile ,genelde gözlenen,sporcuya acı veren kas kramplarının atlerde sık görülmesi ve rakibin buna hiç aldırış etmemesidir.İşte bu ,bir pasif saldırganlık örneğidir.

Konuyla ilgili slaytı indirmek için tıklayın

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !